U, de petitionaris
90px islamsymbol

Recht op Godsdienstvrijheid geldt ook voor Moslims

27 ondertekeningen

Ik nodig een ieder die het nationale en internationale recht op Godsdienstvrijheid erkent en er voor wil waken dat dat recht niet wordt aangetast de petitie te ondertekenen. Godsdienstvrijheid houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een Godsdienst toe te treden en deze vrij te belijden.

Petitie

Wij

Wij, Nederlanders die het recht op Godsdienstvrijheid respecteren

 

constateren

dat het recht op het belijden van het geloof en de religie Islam in Nederland in gevaar wordt gebracht doordat politici oproepen tot het invoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen ten aanzien van het belijden van het geloof en de religie Islam. Een politieke partij heeft het beperken van de Godsdienstvrijheid ten opzichte van de Islam zelfs opgenomen in haar partijprogramma.

 

en verzoeken

het Kabinet adequater erop toe zien dat - elke politicus/politica de grondrecht van de mens, te weten Godsdienstvrijheid, in woord en daad respecteert; - de vrijheid van het belijden van het geloof en de religie Islam, wordt beschermd tegen Staatsinmenging; - dat bij pogingen om de grondrecht Godsdienstvrijheid te ondermijnen afdoende duurzame maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door het aanscherpen van relevante wet en regelgeving.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
01-09-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
R.V. Rijnbout 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen